Ns. Lex Nokia

Pitihän se esitys lukea läpi. Tässä yksi kohta jota ei julkisuudessa näy ja yllätyin positiivisesti:

9 §
Tunnistamistietojen käsittely palvelujen toteuttamiseksi ja käyttämiseksi

Tunnistamistietoja saa käsitellä siinä määrin kuin se on tarpeen verkkopalvelun, viestintäpalvelun tai lisäarvopalvelun toteuttamiseksi ja käyttämiseksi sekä jäljempänä säädetyllä tavalla tietoturvasta huolehtimiseksi.

Tunnistamistietoja saa käsitellä vain teleyrityksen, lisäarvopalvelun tarjoajan, yhteisötilaajan ja tilaajana olevan oikeushenkilön palveluksessa oleva sekä näiden lukuun toimiva luonnollinen henkilö, jonka tehtävänä on käsitellä tietoja tässä luvussa erikseen säädettyjen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Aikaisempi laki (vuodelta 2004) ei tuntenut käsitettä ”lisäarvopalvelun tarjoaja”. Operaattorit siis estivät lisäarvopalvelun tarjoajilta toiminnan televerkossa esimerkiksi vikatilanteiden selvittämiseksi.

Käytännössä tämä tuli esille ADSL yhteyksien katkeamisen yhteydessä. Rupea siinä sitten soitteleen Soneralle että yhteysnumerolla nnnn ei vastaa, onko kaivuri käyny paikalla vai miksei homma toimi.

Kun selvität oman liittymän tilaa ei ongelmaa ole esiintynyt, ongelma oli vain kaikilla kolmansilla osapuolilla jotka koittivat hoitaa tehtäviään joihin asiakaat ne oli valtuuttanut.