PIN codes

[OC] Most common 4 digit PIN numbers from an analysis of 3.4 million. The top 20 constitute 27% of all PIN codes!

Mikä ihmeen diaarinumero

Diaarinumeron historia juontaa juurensa hallinnollisen kirjanpidon ja arkistoinnin menetelmiin, jotka ovat olleet käytössä jo vuosisatojen ajan. Diaarinumero on käytännössä asiakirjan tai asian yksilöllinen tunniste, joka auttaa organisaatioita, kuten virastoja, yrityksiä ja muita laitoksia, hallinnoimaan ja seuraamaan saapuvia ja lähteviä asiakirjoja sekä niiden käsittelyn etenemistä.

Historiallisesti, ennen tietokoneiden ja digitaalisen tiedonhallinnan aikakautta, diaarinumerot ja niihin liittyvät rekisterit pidettiin manuaalisesti. Tämä tarkoitti, että jokaiselle kirjeelle, asiakirjalle tai toimenpiteelle annettiin uniikki numero ja se kirjattiin diaariin, joka oli usein kirjan muodossa. Näin ollen, diaarinumero toimi sekä viitteenä että välineenä löytää tietty asiakirja fyysisestä arkistosta.

Diaarinumeroiden käyttö on kehittynyt ajan myötä, erityisesti digitaalisen tiedonhallinnan myötä. Nykyään diaarinumeroita käytetään edelleen asiakirjojen yksilölliseen tunnistamiseen, mutta niiden hallinta tapahtuu pääasiassa tietokonejärjestelmissä. Tämä mahdollistaa nopeamman haun, paremman saatavuuden ja tehokkaamman arkistoinnin.

Diaarinumeron rakenne voi vaihdella organisaatiosta toiseen, mutta se sisältää tyypillisesti yhdistelmän kirjaimia ja numeroita, jotka voivat viitata esimerkiksi vuoteen, asiakirjan tyyppiin tai käsittelyyn liittyvään yksikköön. Tämä järjestelmällisyys ja standardointi auttavat varmistamaan, että jokainen asiakirja on helposti löydettävissä ja että niiden käsittely on järjestelmällistä ja tehokasta.

Vaikka digitaalisen arkistoinnin ja tiedonhallinnan teknologiat ovat merkittävästi tehostaneet ja muuttaneet diaarinumeroiden käyttöä, niiden perimmäinen tarkoitus säilyttää ja järjestää tietoa on pysynyt samana vuosisatojen ajan.

Esimerkiksi oikeuskansleri käyttää diaarinumeroita dokumenttien alussa seuraavasti:

Diaarinumero: OKV/131/70/2020
Antopäivä: 19.4.2021
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Fermat

Fermatin viimeinen teoreema on totta, ja se on eräs matematiikan historian kuuluisimmista ongelmista.

Teoreeman historia juontaa juurensa vuoteen 1637, kun Pierre de Fermat kirjoitti marginaaliin erääseen matematiikan kirjaan huomion, joka sisälsi lauseen (mutta ei todistusta) että yhtälö (x^n + y^n = z^n) ei voi olla tosi millään positiivisilla kokonaisluvuilla (x, y,) ja (z) kun (n) on suurempi kuin 2.

Vaikka monet matemaatikot yrittivät todistaa väitettä vuosisatojen ajan, teoreemaa ei saatu todistettua eikä kumottua, ja se pysyi ratkaisemattomana yli 350 vuotta.

Vasta 1990-luvulla, brittiläinen matemaatikko Andrew Wiles onnistui viimein todistamaan Fermatin viimeisen teoreeman, käyttäen monimutkaisia matemaattisia tekniikoita ja ideoita, joista suurinta osaa ei ollut olemassakaan Fermatin elinaikana. Wiles julkaisi todistuksensa vuonna 1995, ja se hyväksyttiin yleisesti matemaattisten piirien keskuudessa.

Joten Fermatin viimeinen teoreema on totta, ja sen on nyt virallisesti todistanut Andrew Wiles.

Embrace the Storm: Finding Gold in Life’s Rollercoaster

Life’s a bit of a rollercoaster, isn’t it?

One minute you’re soaring, the next you’re plummeting.

But here’s a thought: what if the plummeting isn’t so bad?

We’re told to chase rainbows, to seek out the pot of gold.

But what if the gold isn’t at the end of the rainbow?

What if it’s in the storm that’s making the rainbow?

Sounds mad, right?

But think about it.

Think about the greats. The ones who’ve really made it.

Did they get there by chasing butterflies?

Nope. They got there by facing the storm.

They used the wind, the rain, the lightning as their fuel.

So, the next time life throws you a curveball, don’t duck.

Take it on the chin. Use it. Learn from it.

Don’t see setbacks as failures.

See them as stepping stones to success.

And remember, it’s not about being happy all the time.

It’s about making progress, moving forward.

So, keep going. Keep pushing.

You’ve got this.

Rockets

Incredible photos taken by the talented Gilad Kfir of Iron Dome interceptions of rockets launched from Gaza over southern Israel.

Water

Bottled water cost is astounding when you think of how much you’re paying for production and distribution compared to the water itself. It’s even more shocking when you consider the detrimental effects it has on the environment