Koe postaus Word 2010 ohjemalla

Tottahan toki tämä pitää kokeilla. Tämä siis leipätekstinä.

Kategoriaksi laitettu Ravintola Milky-way

Yläpuolella pitäisi olla nyt valokuva.

[sourcecode language=”csharp”]
private void vendorsBindingNavigatorSaveItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.Validate();
this.vendorsBindingSource.EndEdit();
this.tableAdapterManager.UpdateAll(this.saruDataSet);

}
[/sourcecode]

Sitten SmartArt:

Yksi piirakka tähän alapuolelle.